wtorek, 28 stycznia 2014

Związki pomiędzy literaturą a kontekstem epokowo- historycznym. Omów na wybranych przykładach.

Związki pomiędzy literaturą a kontekstem epokowo- historycznym. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Współczesny kabaret - jego rodowód i korelacje sztuk w nim funkcjonujących. Omów na wybranych przykładach.

Współczesny kabaret - jego rodowód i korelacje sztuk w nim funkcjonujących. Omów na wybranych przykładach. Wróżka Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Omów na wybranych przykładach literackich.

Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Omów na wybranych przykładach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wizerunek człowieka uczciwego. Przedstaw sylwetki bohaterów literackich, których biografie tworzą ten portret.

Wizerunek człowieka uczciwego. Przedstaw sylwetki bohaterów literackich, których biografie tworzą ten portret. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Walory sceniczne komedii Moliera i Fredry. Przedstaw na wybranych przykładach

Walory sceniczne komedii Moliera i Fredry. Przedstaw na wybranych przykładach Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Ukaż świat wartości bohaterów Żeromskiego. Oceń odwołując się do wybranych dzieł tego autora.

Ukaż świat wartości bohaterów Żeromskiego. Oceń odwołując się do wybranych dzieł tego autora. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Ukaż i porównaj wizerunki poety wyklętego, odwołując się do wybranych tekstów literackich z różnych epok.

Ukaż i porównaj wizerunki poety wyklętego, odwołując się do wybranych tekstów literackich z różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Udowodnij, że czas i miejsce, w którym żyjemy wpływają na nasz los. Dokonaj analizy losów wybranych bohaterów literackich.

Udowodnij, że czas i miejsce, w którym żyjemy wpływają na nasz los. Dokonaj analizy losów wybranych bohaterów literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Twórczość Jana z Czarnolasu jako wyraz renesansowej filozofii życia. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

Twórczość Jana z Czarnolasu jako wyraz renesansowej filozofii życia. Przedstaw temat na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Tęsknota do ładu świata i wiara w możliwości ocalenie człowieka w twórczości Czesława Miłosza.

Tęsknota do ładu świata i wiara w możliwości ocalenie człowieka w twórczości Czesława Miłosza. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Średniowieczne zabytki języka polskiego. Omów na wybranych przykładach.

Średniowieczne zabytki języka polskiego. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Stylizacje gwarowe w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

Stylizacje gwarowe w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Sposób funkcjonowania motywu przebaczenia w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

Sposób funkcjonowania motywu przebaczenia w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Specyfika języka smsów i poczty elektronicznej. Omów na wybranych przykładach

Specyfika języka smsów i poczty elektronicznej. Omów na wybranych przykładach Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Sience-fiction a fantasy odwołując sie do wybranych przykładów literackich. Przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego w obu gatunkach literackich.

Sience-fiction a fantasy odwołując sie do wybranych przykładów literackich. Przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego w obu gatunkach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Semantyka w języku polskim. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

Semantyka w języku polskim. Omów zjawisko na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Scharakteryzuj i omów kreacyjną funkcję języka. Omów na wybranym materiale.

Scharakteryzuj i omów kreacyjną funkcję języka. Omów na wybranym materiale. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różnorodność tematyczna sonetu . Omów temat na przykładach pochodzących z trzech różnych okresów literackich

Różnorodność tematyczna sonetu . Omów temat na przykładach pochodzących z trzech różnych okresów literackich Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przywołaj różne ujęcia obrazu końca świata w literaturze. Zanalizuj wybrane przez siebie przykłady.

Przywołaj różne ujęcia obrazu końca świata w literaturze. Zanalizuj wybrane przez siebie przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne ujęcia motywu prostoty (ducha i serca) w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Różne ujęcia motywu prostoty (ducha i serca) w literaturze. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne ujęcia motywu reformy. Omów na wybranych przykładach.

Różne ujęcia motywu reformy. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Rola aluzji i komizmu w tytułach prasowych

Rola aluzji i komizmu w tytułach prasowych Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Reportaż literacki - tradycje, gatunek, tematy, funkcja społeczna, stosunek do literatury. Omów, poddając analizie wybrane przykłady.

Reportaż literacki - tradycje, gatunek, tematy, funkcja społeczna, stosunek do literatury. Omów, poddając analizie wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów funkcje językowe przysłów ludowych, opierając się na wybranych przykładach.

Omów funkcje językowe przysłów ludowych, opierając się na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

„Język na usługach propagandy”. Odwołując się do wybranych tekstów omów zjawisko nowomowy.

„Język na usługach propagandy”. Odwołując się do wybranych tekstów omów zjawisko nowomowy. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Pożyczki, wyrazy obce w kontekście dawnej i współczesnej polszczyzny. Omów na wybranych przykładach.

Pożyczki, wyrazy obce w kontekście dawnej i współczesnej polszczyzny. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Powiedz mi , jak mnie kochasz ... Przedstaw sposoby wyrażania miłości w liryce trzech wybranych przez Ciebie poetów.

Powiedz mi , jak mnie kochasz ... Przedstaw sposoby wyrażania miłości w liryce trzech wybranych przez Ciebie poetów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Poeci i pisarze o sobie samych. Omów zjawisko wątków biograficznych w literaturze i sztuce.

Poeci i pisarze o sobie samych. Omów zjawisko wątków biograficznych w literaturze i sztuce. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Pan Cogito Zbigniewa Herberta wobec najważniejszych zjawisk i problemów współczesności. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.

Pan Cogito Zbigniewa Herberta wobec najważniejszych zjawisk i problemów współczesności. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów wpływ języka prasy, telewizji i radia na język współczesnego człowieka.

Omów wpływ języka prasy, telewizji i radia na język współczesnego człowieka. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów sposoby niedosłownego mówienia o rzeczywistości w literaturze ( symbol, alegoria, parabola). Zanalizuj w tym kontekście wybrane utwory literackie.

Omów sposoby niedosłownego mówienia o rzeczywistości w literaturze ( symbol, alegoria, parabola). Zanalizuj w tym kontekście wybrane utwory literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów funkcję przenośni w literaturze bazując na dowolnym materiale.

Omów funkcję przenośni w literaturze bazując na dowolnym materiale. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Od Mickiewicza do Leśmiana. Zreferuj ewolucje ballad, odwołując się do wybranych przykładów.

Od Mickiewicza do Leśmiana. Zreferuj ewolucje ballad, odwołując się do wybranych przykładów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Od herosa do pantoflarza- przedstaw różne sposoby kreowania mężczyzn w literaturze.

Od herosa do pantoflarza- przedstaw różne sposoby kreowania mężczyzn w literaturze. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Nadrealizm w różnych tekstach kultury. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

Nadrealizm w różnych tekstach kultury. Omów zjawisko na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Na podstawie analizy trzech utworów literackich, przedstaw sposób kreacji bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej

Na podstawie analizy trzech utworów literackich, przedstaw sposób kreacji bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw zmiany, ulepszenia w literaturze. Omów różne ujęcia toposu w oparciu o wybrane przykłady z różnych epok literackich.

Motyw zmiany, ulepszenia w literaturze. Omów różne ujęcia toposu w oparciu o wybrane przykłady z różnych epok literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw ziemi w literaturze. Omów rolę i symbolikę motywu opierając się na wybranych dziełach literackich.

Motyw ziemi w literaturze. Omów rolę i symbolikę motywu opierając się na wybranych dziełach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw zemsty w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Motyw zemsty w literaturze. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw wody w literaturze

Motyw wody w literaturze Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

motyw wiosny i sposoby jego ujmowania w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odnosząc się do wybranych dzieł.

motyw wiosny i sposoby jego ujmowania w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odnosząc się do wybranych dzieł. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

wtorek, 7 stycznia 2014

Literatura i film obrazujące duchowy portret człowieka końca XIX wieku. Omów na wybranych przykładach.

Literatura i film obrazujące duchowy portret człowieka końca XIX wieku. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Sąd ostateczny jako motyw w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne jego ujęcia analizując wybrane przykłady.

Sąd ostateczny jako motyw w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne jego ujęcia analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wieś polska w literaturze i malarstwie. Zanalizuj funkcjonowanie motywu odwołując się do utworów różnych epok.

Wieś polska w literaturze i malarstwie. Zanalizuj funkcjonowanie motywu odwołując się do utworów różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie . Porównaj różne realizacje tego tematu .

Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie . Porównaj różne realizacje tego tematu . Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw funkcjonowanie toposu vanitas w literaturze i sztuce na przestrzeni kilku epok

Przedstaw funkcjonowanie toposu vanitas w literaturze i sztuce na przestrzeni kilku epok Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Bunt wobec tradycji. Przedstaw jego przejawy oraz funkcje w różnych tekstach kultury.

Bunt wobec tradycji. Przedstaw jego przejawy oraz funkcje w różnych tekstach kultury. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów sposoby funkcjonowania konwencji baśniowej w literaturze XX wieku .Zaprezentuj na wybranych przykładach.

Omów sposoby funkcjonowania konwencji baśniowej w literaturze XX wieku .Zaprezentuj na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu Apokalipsy we współczesnej poezji polskiej.

Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu Apokalipsy we współczesnej poezji polskiej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Na podstawie wybranych utworów przedstaw sposoby funkcjonowania w literaturze zwyczajów i obrzędów ludowych.

Na podstawie wybranych utworów przedstaw sposoby funkcjonowania w literaturze zwyczajów i obrzędów ludowych. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Kryzys wiary w wielkość człowieka. Przedstaw problem odwołując się do literatury renesansu i współczesnej.

Kryzys wiary w wielkość człowieka. Przedstaw problem odwołując się do literatury renesansu i współczesnej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

„Świat na opak ‘’ w utworach XX wieku . Zanalizuj znaczenie groteski w konstruowaniu świata przedstawionego w wybranych utworach literackich.

„Świat na opak ‘’ w utworach XX wieku . Zanalizuj znaczenie groteski w konstruowaniu świata przedstawionego w wybranych utworach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw sposoby ujęcia motywu niezawinionego cierpienia na podstawie wybranych utworów literackich.

Przedstaw sposoby ujęcia motywu niezawinionego cierpienia na podstawie wybranych utworów literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Obraz arystokracji w literaturze. Przedstaw motyw na wybranym przykładzie.

Obraz arystokracji w literaturze. Przedstaw motyw na wybranym przykładzie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Od Konrada Wallenroda do Jacka Soplicy. Przedstaw przemiany bohatera romantycznego w utworach A. Mickiewicza.

Od Konrada Wallenroda do Jacka Soplicy. Przedstaw przemiany bohatera romantycznego w utworach A. Mickiewicza. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Dziedzictwo sarmackie w przekazie i ocenie twórców późniejszych epok. Przedstaw temat na postawie analizy wybranych utworów.

Dziedzictwo sarmackie w przekazie i ocenie twórców późniejszych epok. Przedstaw temat na postawie analizy wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Groteska jako metoda opisu świata. Zanalizuj sposoby funkcjonowania tej kategorii estetycznej, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

Groteska jako metoda opisu świata. Zanalizuj sposoby funkcjonowania tej kategorii estetycznej, odwołując się do wybranych przykładów literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Zanalizuj, ujawniające się w dziełach, związki między ich twórczością.

Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Zanalizuj, ujawniające się w dziełach, związki między ich twórczością. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Odwołując się do wybranych przykładów zanalizuj funkcjonowanie motywu snu w powieści polskiej i obcej XX wieku .

Odwołując się do wybranych przykładów zanalizuj funkcjonowanie motywu snu w powieści polskiej i obcej XX wieku . Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej i współczesnej. Omów problem w oparciu o wybrane teksty.

Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej i współczesnej. Omów problem w oparciu o wybrane teksty. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Historyzm maski w literaturze polskiej - omów zagadnienie, uwzględniając okoliczności powstania wybranych utworów.

Historyzm maski w literaturze polskiej - omów zagadnienie, uwzględniając okoliczności powstania wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

„Inny świat" obłąkanych w literaturze. Omów motyw szaleństwa na wybranych przykładach.

„Inny świat" obłąkanych w literaturze. Omów motyw szaleństwa na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Sposób kreowania świata przedstawionego w twórczości przedstawicieli nurtu fantasy. Przedstaw na wybranym przykładzie .

Sposób kreowania świata przedstawionego w twórczości przedstawicieli nurtu fantasy. Przedstaw na wybranym przykładzie . Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Kreacja świata i bohatera w dramacie współczesnym. Omów na wybranych przykładach.

Kreacja świata i bohatera w dramacie współczesnym. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich.

Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Rodzina wobec doświadczeń i wyzwań losu. Zaprezentuj różne ujęcia motywu rodziny w literaturze różnych epok.

Rodzina wobec doświadczeń i wyzwań losu. Zaprezentuj różne ujęcia motywu rodziny w literaturze różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Dziennik i pamiętnik jako wyraz subiektywnego widzenia świata. Przedstaw sposób funkcjonowania gatunków na podstawie analizy wybranych utworów.

Dziennik i pamiętnik jako wyraz subiektywnego widzenia świata. Przedstaw sposób funkcjonowania gatunków na podstawie analizy wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Kariera fraszki jako gatunku od antyku do współczesności. Zaprezentuj zjawisko, poddając analizie wybrane teksty.

Kariera fraszki jako gatunku od antyku do współczesności. Zaprezentuj zjawisko, poddając analizie wybrane teksty. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw różne ujęcia toposu pielgrzymowania w literaturze na podstawie analizy wybranych przykładów literackich.

Przedstaw różne ujęcia toposu pielgrzymowania w literaturze na podstawie analizy wybranych przykładów literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Na podstawie analizy wybranych utworów literackich scharakteryzuj różne modele władcy.

Na podstawie analizy wybranych utworów literackich scharakteryzuj różne modele władcy. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw labiryntu i jego literackie kontynuacje. Omów na wybranych przykładach.

Motyw labiryntu i jego literackie kontynuacje. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne ujęcia motywu pieniądza w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.

Różne ujęcia motywu pieniądza w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wspomnienie dzieciństwa w wybranych utworach literackich. Rozwiń temat analizując stosowne dzieła.

Wspomnienie dzieciństwa w wybranych utworach literackich. Rozwiń temat analizując stosowne dzieła. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Poezja kobieca XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

Poezja kobieca XX wieku. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Literackie portrety przyjaciół. Przedstaw na wybranych przykładach.

Literackie portrety przyjaciół. Przedstaw na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne koncepcje szczęścia w literaturze i filozofii. Przedstaw na podstawie utworów literackich dwóch wybranych epok.

Różne koncepcje szczęścia w literaturze i filozofii. Przedstaw na podstawie utworów literackich dwóch wybranych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne sposoby kreowania postaci zbrodniarzy w literaturze polskiej i powszechnej. Przedstaw na wybranych przykładach.

Różne sposoby kreowania postaci zbrodniarzy w literaturze polskiej i powszechnej. Przedstaw na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Postawa franciszkańska w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

Postawa franciszkańska w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Literackie portrety zakochanych. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.

Literackie portrety zakochanych. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj różne formy patriotyzmu Polaków na przestrzeni epok. Przedstaw je w oparciu o wybrane teksty literackie.

Porównaj różne formy patriotyzmu Polaków na przestrzeni epok. Przedstaw je w oparciu o wybrane teksty literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów sposoby funkcjonowania pojęcia „pokolenie literackie” odwołując się do przykładów z literatury po 1939 roku.

Omów sposoby funkcjonowania pojęcia „pokolenie literackie” odwołując się do przykładów z literatury po 1939 roku. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.

Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Relacje między jednostką a zbiorowością. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów literackich.

Relacje między jednostką a zbiorowością. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj sposoby funkcjonowania motywu przyjaźni w wybranych utworach literackich na przestrzeni dwu epok.

Porównaj sposoby funkcjonowania motywu przyjaźni w wybranych utworach literackich na przestrzeni dwu epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Na wybranych przykładach z dwóch epok zanalizuj literackie ujęcia konfliktu pokoleń.

Na wybranych przykładach z dwóch epok zanalizuj literackie ujęcia konfliktu pokoleń. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Miejsce i rola tradycji romantycznej w literaturze następnych epok. Omów na wybranych przykładach.

Miejsce i rola tradycji romantycznej w literaturze następnych epok. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne sposoby prezentacji motywu miłości w literaturze. Zaprezentuj temat odwołując się do dwóch wybranych epok.

Różne sposoby prezentacji motywu miłości w literaturze. Zaprezentuj temat odwołując się do dwóch wybranych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zaprezentuj i zanalizuj stanowiska bohaterów wybranych dzieł literackich wobec wojny i okupacji.

Zaprezentuj i zanalizuj stanowiska bohaterów wybranych dzieł literackich wobec wojny i okupacji. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

piątek, 3 stycznia 2014

Relacje między ojcem a synem. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów literackich.

Relacje między ojcem a synem. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Analizując wybrane utwory, omów różne znaczenia i sposoby przedstawiania sfery sacrum w literaturze.

Analizując wybrane utwory, omów różne znaczenia i sposoby przedstawiania sfery sacrum w literaturze. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne sposoby kreowania obrazu rodziny i ich funkcje w utworach literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

Różne sposoby kreowania obrazu rodziny i ich funkcje w utworach literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zaprezentuj sposoby kreowania i funkcjonowania mitu dzieciństwa w wybranych utworach literatury polskiej.

Zaprezentuj sposoby kreowania i funkcjonowania mitu dzieciństwa w wybranych utworach literatury polskiej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne ujęcia dworu szlacheckiego w literaturze. Zanalizuj funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.

Różne ujęcia dworu szlacheckiego w literaturze. Zanalizuj funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Polemika z mitami polskiego romantyzmu w literaturze późniejszych epok. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.

Polemika z mitami polskiego romantyzmu w literaturze późniejszych epok. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów z różnych epok.

Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów z różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj sposób funkcjonowania fantastyki w literaturze romantycznej i we współczesnej powieści fantastycznej na wybranych przykładach.

Porównaj sposób funkcjonowania fantastyki w literaturze romantycznej i we współczesnej powieści fantastycznej na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Exegi monumentum jako motyw literacki. Zaprezentuj jego funkcjonowanie w różnych epokach.

Exegi monumentum jako motyw literacki. Zaprezentuj jego funkcjonowanie w różnych epokach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Niepokorni poeci PRL-u. Omów temat na wybranych przykładach.

Niepokorni poeci PRL-u. Omów temat na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Miłość silniejsza niż śmierć. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach z literatury staropolskiej i romantyzmu.

Miłość silniejsza niż śmierć. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach z literatury staropolskiej i romantyzmu. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zanalizuj teksty piosenek jednego z wybranych twórców: M. Hemara, W. Młynarskiego lub A. Osieckiej.

Zanalizuj teksty piosenek jednego z wybranych twórców: M. Hemara, W. Młynarskiego lub A. Osieckiej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Język Internetu. Przedstaw charakterystyczne jego cechy na przykładzie wypowiedzi z wybranych forów dyskusyjnych.

Język Internetu. Przedstaw charakterystyczne jego cechy na przykładzie wypowiedzi z wybranych forów dyskusyjnych. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach prasowych i telewizyjnych tekstów reklamowych.

Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach prasowych i telewizyjnych tekstów reklamowych. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Związki frazeologiczne w języku polskim. Omów ich rodzaje analizując wybrane przykłady.

Związki frazeologiczne w języku polskim. Omów ich rodzaje analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zakazana miłość – omów problem, analizując wybrane przykłady literackie, muzyczne i filmowe.

Zakazana miłość – omów problem, analizując wybrane przykłady literackie, muzyczne i filmowe. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Młody człowiek w poszukiwaniu autorytetów. Przedstaw i oceń dążenia bohaterów, analizując wybrane teksty literackie i filmy.

Młody człowiek w poszukiwaniu autorytetów. Przedstaw i oceń dążenia bohaterów, analizując wybrane teksty literackie i filmy. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Relacje polsko – żydowskie. Omów problem, analizując wybrane przykłady z literatury i filmu.

Relacje polsko – żydowskie. Omów problem, analizując wybrane przykłady z literatury i filmu. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw grozy w literaturze i kinematografii. Omów temat, analizując wybrane teksty literackie i filmy.

Motyw grozy w literaturze i kinematografii. Omów temat, analizując wybrane teksty literackie i filmy. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw bohaterskiej śmierci w literaturze i filmie. Przedstaw i omów na wybranych przykładach.

Motyw bohaterskiej śmierci w literaturze i filmie. Przedstaw i omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Miłość to siła budująca. Miłość to siła niszcząca. Omów temat na wybranych przykładach z różnych tekstów kultury (literatury i innych dziedzin sztuki).

Miłość to siła budująca. Miłość to siła niszcząca. Omów temat na wybranych przykładach z różnych tekstów kultury (literatury i innych dziedzin sztuki). Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Światy przyszłe w literaturze i filmie. Zaprezentuj ich różne wersje na podstawie analizy wybranych przykładów.

Światy przyszłe w literaturze i filmie. Zaprezentuj ich różne wersje na podstawie analizy wybranych przykładów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Kat, ofiara i obserwator. Scharakteryzuj sposób kreowania tych postaci i oceń je, analizując literackie i filmowe dzieła podejmujące problematykę systemów totalitarnych.

Kat, ofiara i obserwator. Scharakteryzuj sposób kreowania tych postaci i oceń je, analizując literackie i filmowe dzieła podejmujące problematykę systemów totalitarnych. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

„Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Twardowskiego, analizując celowo dobrane teksty kultury (dzieła literatury i innych dziedzin sztuki).

„Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Twardowskiego, analizując celowo dobrane teksty kultury (dzieła literatury i innych dziedzin sztuki). Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw kreacje herosa (nadczłowieka) w literaturze i filmach sensacyjnych. Omów je, analizując porównawczo wybrane przykłady.

Przedstaw kreacje herosa (nadczłowieka) w literaturze i filmach sensacyjnych. Omów je, analizując porównawczo wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wędrówka jako sposób poznania świata i samego siebie. Przedstaw sposób funkcjonowania tego motywu w biografii wybranych bohaterów literackich i filmowych.

Wędrówka jako sposób poznania świata i samego siebie. Przedstaw sposób funkcjonowania tego motywu w biografii wybranych bohaterów literackich i filmowych. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw uczty (biesiady) w wybranych tekstach kultury – omów na wybranych przykładach dzieł literatury i innych dziedzin sztuki.

Motyw uczty (biesiady) w wybranych tekstach kultury – omów na wybranych przykładach dzieł literatury i innych dziedzin sztuki. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Rycerz jako bohater literacki i filmowy. Omów temat analizując celowo dobrane przykłady dzieł.

Rycerz jako bohater literacki i filmowy. Omów temat analizując celowo dobrane przykłady dzieł. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Analizując wybrane przykłady przedstaw różnorodne ujęcia motywu szatana w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

Analizując wybrane przykłady przedstaw różnorodne ujęcia motywu szatana w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Anioł w wybranych dziełach literackich i malarskich. Omów zagadnienie analizując wybrane przykłady.

Anioł w wybranych dziełach literackich i malarskich. Omów zagadnienie analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Na przykładach utworów literackich i filmowych zanalizuj różne zachowania człowieka w sytuacjach ekstremalnych.

Na przykładach utworów literackich i filmowych zanalizuj różne zachowania człowieka w sytuacjach ekstremalnych. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Jak pisarze i malarze przedstawiali Boga w różnych epokach? Porównaj wybrane koncepcje, analizując dzieła.

Jak pisarze i malarze przedstawiali Boga w różnych epokach? Porównaj wybrane koncepcje, analizując dzieła. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne sposoby ujęcia motywu pożegnania w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.

Różne sposoby ujęcia motywu pożegnania w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Przedstaw różne przykłady buntowników na wybranych dziełach z literatury i innych tekstów kultury.

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Przedstaw różne przykłady buntowników na wybranych dziełach z literatury i innych tekstów kultury. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw wesela w polskiej literaturze i kinematografii i jego funkcje. Omów, analizując wybrane przykłady.

Motyw wesela w polskiej literaturze i kinematografii i jego funkcje. Omów, analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw kreacje bohaterów literackich i filmowych, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości.

Przedstaw kreacje bohaterów literackich i filmowych, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw portrety zdrajców i patriotów na przykładach z różnych tekstów kultury (literatury i innych dziedzin sztuki).

Przedstaw portrety zdrajców i patriotów na przykładach z różnych tekstów kultury (literatury i innych dziedzin sztuki). Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wizerunek mężczyzny w wybranych dziełach różnych sztuk. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady literackie i z innych dziedzin sztuki.

Wizerunek mężczyzny w wybranych dziełach różnych sztuk. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady literackie i z innych dziedzin sztuki. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie (zanalizuj porównawczo wybrane dzieła).

Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie (zanalizuj porównawczo wybrane dzieła). Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne ujęcia polskich klęsk i zwycięstw historycznych w literaturze i sztukach plastycznych. Zanalizuj przykłady dzieł.

Różne ujęcia polskich klęsk i zwycięstw historycznych w literaturze i sztukach plastycznych. Zanalizuj przykłady dzieł. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw kłamstwa w literaturze. Omów temat analizując wybrane przykłady.

Motyw kłamstwa w literaturze. Omów temat analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

O czym śnili bohaterowie literaccy? Omów temat na podstawie wybranych powieści różnych epok.

O czym śnili bohaterowie literaccy? Omów temat na podstawie wybranych powieści różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wierność i zdrada w literaturze. Omów obecność tych motywów na wybranych przykładach.

Wierność i zdrada w literaturze. Omów obecność tych motywów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

„To Tristan, to Izolda, tylko czasy inne…” – zanalizuj i zinterpretuj wybrane wątki miłosne w literaturze różnych epok.

„To Tristan, to Izolda, tylko czasy inne…” – zanalizuj i zinterpretuj wybrane wątki miłosne w literaturze różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Analizując wybrane teksty literackie omów motyw nieszczęśliwego dzieciństwa.

Analizując wybrane teksty literackie omów motyw nieszczęśliwego dzieciństwa. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zakończenie utworu literackiego. Rozważ funkcje finałów wybranych dzieł literackich.

Zakończenie utworu literackiego. Rozważ funkcje finałów wybranych dzieł literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Fenomen wiecznej aktualności utworów W. Szekspira. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych dramatów.

Fenomen wiecznej aktualności utworów W. Szekspira. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych dramatów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Odbicie problemów współczesnego świata w twórczości ulubionego pisarza wybranej epoki. Zanalizuj wybrane dzieła literackie.

Odbicie problemów współczesnego świata w twórczości ulubionego pisarza wybranej epoki. Zanalizuj wybrane dzieła literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: wzoryprezentacji@gmail.com

Życie jest teatrem a człowiek jest aktorem. Jak ten motyw funkcjonuje w literaturze? Przeanalizuj wybrane utwory.

Życie jest teatrem a człowiek jest aktorem. Jak ten motyw funkcjonuje w literaturze? Przeanalizuj wybrane utwory. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: wzoryprezentacji@gmail.com

środa, 1 stycznia 2014

Poezja, która pomaga znaleźć sens życia-analiza i interpretacja wybranych dzieł ulubionego poety współczesnego.

Poezja, która pomaga znaleźć sens życia-analiza i interpretacja wybranych dzieł ulubionego poety współczesnego. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Konflikt jednostki ze społeczeństwem i sobą w twórczości S. Żeromskiego na podstawie wybranych utworów.

Konflikt jednostki ze społeczeństwem i sobą w twórczości S. Żeromskiego na podstawie wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Prawda o wojnie utrwalona w słowach. Rozwiń temat na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.

Prawda o wojnie utrwalona w słowach. Rozwiń temat na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Obraz ojczyzny w literaturze. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich.

Obraz ojczyzny w literaturze. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w dziełach literatury powszechnej i polskiej.

Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w dziełach literatury powszechnej i polskiej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw obraz rodziny w literaturze. Prezentacja na podstawie wybranych dzieł.

Przedstaw obraz rodziny w literaturze. Prezentacja na podstawie wybranych dzieł. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Faszyzm i stalinizm jako główne zagrożenia człowieka i narodu - omów zagadnienie w oparciu o dowolnie wybrany materiał historyczno-literacki.

Faszyzm i stalinizm jako główne zagrożenia człowieka i narodu - omów zagadnienie w oparciu o dowolnie wybrany materiał historyczno-literacki. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw wodza w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

Motyw wodza w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wizerunki Rosjan w dziejach literatury polskiej. Omów, analizując wybrane utwory.

Wizerunki Rosjan w dziejach literatury polskiej. Omów, analizując wybrane utwory. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Słynne pojedynki w literaturze różnych epok. Porównaj sposoby ich przedstawiania w wybranych utworach.

Słynne pojedynki w literaturze różnych epok. Porównaj sposoby ich przedstawiania w wybranych utworach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różnorodność wzorców patriotyzmu w lit4raturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.

Różnorodność wzorców patriotyzmu w lit4raturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw różne ujęcia zdrady, analizując wybrane utwory literackie różnych epok.

Przedstaw różne ujęcia zdrady, analizując wybrane utwory literackie różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw polskiego emigranta, zesłańca w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

Motyw polskiego emigranta, zesłańca w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Maski-ich rola i znaczenie w życiu człowieka. Rozważ problem nawiązując do wybranych utworów literackich.

Maski-ich rola i znaczenie w życiu człowieka. Rozważ problem nawiązując do wybranych utworów literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Topos pośmiertnej sławy poetyckiej w twórczości poetów różnych epok. Rozważ ten problem na wybranych przykładach.

Topos pośmiertnej sławy poetyckiej w twórczości poetów różnych epok. Rozważ ten problem na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw utopii w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia i funkcje w wybranych dziełach literackich.

Motyw utopii w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia i funkcje w wybranych dziełach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Literackie apele, przesłania, testamenty. Przedstaw te sposoby dialogu pisarza z czytelnikiem, odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok.

Literackie apele, przesłania, testamenty. Przedstaw te sposoby dialogu pisarza z czytelnikiem, odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wielkie monologi w literaturze. Przedstaw ich wpływ na charakterystykę postaci analizując i interpretując wybrane teksty z różnych epok.

Wielkie monologi w literaturze. Przedstaw ich wpływ na charakterystykę postaci analizując i interpretując wybrane teksty z różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Rozmowa z Bogiem ( bogami) jako motyw literatury różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

Rozmowa z Bogiem ( bogami) jako motyw literatury różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Portret Żyda i różne jego kreacje w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

Portret Żyda i różne jego kreacje w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zwierzęta bohaterami utworu. Przedstaw na wybranych przykładach.

Zwierzęta bohaterami utworu. Przedstaw na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw topos nieszczęśliwej miłości w literaturze na podstawie różnych utworów.

Przedstaw topos nieszczęśliwej miłości w literaturze na podstawie różnych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

”Kraj lat dziecinnych …”, czyli o literackich powrotach do lat minionych. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów.

”Kraj lat dziecinnych …”, czyli o literackich powrotach do lat minionych. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw tułacza, pielgrzyma, emigranta na podstawie wybranych utworów.

Motyw tułacza, pielgrzyma, emigranta na podstawie wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny i próbują odbudować świat wartości.

Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny i próbują odbudować świat wartości. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Idealiści i marzyciele. Zbyteczni czy potrzebni światu? Przedstaw różne przykłady tego dylematu w literaturze.

Idealiści i marzyciele. Zbyteczni czy potrzebni światu? Przedstaw różne przykłady tego dylematu w literaturze. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w wybranych dziełach literatury polskiej.

Motyw biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w wybranych dziełach literatury polskiej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Opisy przyrody i ich funkcja w wybranych tekstach literackich.

Opisy przyrody i ich funkcja w wybranych tekstach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Matka, muza, kochanka-zaprezentuj literackie portrety kobiet w wybranych utworach.

Matka, muza, kochanka-zaprezentuj literackie portrety kobiet w wybranych utworach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw wesela w literaturze polskiej i jego różnorodne funkcje.

Motyw wesela w literaturze polskiej i jego różnorodne funkcje. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Na przykładzie wybranych utworów ukaż rolę kobiecej poezji w moderniźmie, w dwudziestoleciu międzywojennym i poezji współczesnej.

Na przykładzie wybranych utworów ukaż rolę kobiecej poezji w moderniźmie, w dwudziestoleciu międzywojennym i poezji współczesnej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw cierpienia i buntu przeciw Bogu w wybranych utworach literackich.

Motyw cierpienia i buntu przeciw Bogu w wybranych utworach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zaprezentuj sławne pary kochanków utrwalone na kartach literatury pięknej ( wybrane przykłady).

Zaprezentuj sławne pary kochanków utrwalone na kartach literatury pięknej ( wybrane przykłady). Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Jaką rolę w literaturze różnych epok pełniły zjawy, duchy, sny i wizje? Omów problem na wybranych przykładach literackich.

Jaką rolę w literaturze różnych epok pełniły zjawy, duchy, sny i wizje? Omów problem na wybranych przykładach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

”Cierpienie jest nauczycielem”(Ajschylos). Przedstaw różne aspekty cierpienia ukazane w literaturze.

”Cierpienie jest nauczycielem”(Ajschylos). Przedstaw różne aspekty cierpienia ukazane w literaturze. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zaprezentuj różne oblicza cierpienia w dziełach literackich wybranych epok.

Zaprezentuj różne oblicza cierpienia w dziełach literackich wybranych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw zbrodni i zbrodniarza. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.

Motyw zbrodni i zbrodniarza. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zaprezentuj literackie wizje młodości, jej doświadczeń i dążeń, analizując wybrane utwory literackie.

Zaprezentuj literackie wizje młodości, jej doświadczeń i dążeń, analizując wybrane utwory literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Uwikłanie jednostki w mechanizmy historii. Dokonaj analizy wybranych tekstów w różnych epokach literackich.

Uwikłanie jednostki w mechanizmy historii. Dokonaj analizy wybranych tekstów w różnych epokach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Śmierć ujawnia człowieczeństwo. Dokonaj analizy zagadnienia w oparciu o wybrane utwory literackie.

Śmierć ujawnia człowieczeństwo. Dokonaj analizy zagadnienia w oparciu o wybrane utwory literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Na wybranych przykładach literackich pokaż, jak władza wpływa na postępowanie i osobowość człowieka.

Na wybranych przykładach literackich pokaż, jak władza wpływa na postępowanie i osobowość człowieka. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Analizując wiersze Miłosza i Herberta wykaż, że podejmowali oni ważne problemy moralne.

Analizując wiersze Miłosza i Herberta wykaż, że podejmowali oni ważne problemy moralne. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Dom i bezdomność. Przedstaw problem w oparciu o wybrane przykłady z literatury polskiej.

Dom i bezdomność. Przedstaw problem w oparciu o wybrane przykłady z literatury polskiej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Portret młodzieży w literaturze polskiej. Przedstaw problem na znanych Ci przykładach.

Portret młodzieży w literaturze polskiej. Przedstaw problem na znanych Ci przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com