wtorek, 31 grudnia 2013

8. Charakterystyka polskiego bohatera romantycznego. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów okresu romantyzmu.

Charakterystyka polskiego bohatera romantycznego. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów okresu romantyzmu. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Ludowość i fantastyka w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw ich funkcje w wybranych utworach literackich.

Ludowość i fantastyka w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw ich funkcje w wybranych utworach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Młodzi zbuntowani. Przedstaw ten motyw w utworach literatury polskiej

Młodzi zbuntowani. Przedstaw ten motyw w utworach literatury polskiej Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Pułapki władzy. Jak literatura prezentuje i ocenia różne typy władzy. Omów na wybranych przykładach.

Pułapki władzy. Jak literatura prezentuje i ocenia różne typy władzy. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Sławne pary kochanków utrwalone na kartach literatury pięknej. Omów na przykładach utworów z różnych epok.

Sławne pary kochanków utrwalone na kartach literatury pięknej. Omów na przykładach utworów z różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze –omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach literackich.

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze –omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw sposoby kreowania bohatera osaczonego przez rzeczywistość, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.

Przedstaw sposoby kreowania bohatera osaczonego przez rzeczywistość, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw różne ujęcia motywu equus (konia) w literaturze i sztuce, analizując wybrane przykłady z różnych epok.

Przedstaw różne ujęcia motywu equus (konia) w literaturze i sztuce, analizując wybrane przykłady z różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Sposoby przejawiania się nieprzeciętnej osobowości twórczej Stanisława Wyspiańskiego. Omów, analizując różne teksty kultury.

Sposoby przejawiania się nieprzeciętnej osobowości twórczej Stanisława Wyspiańskiego. Omów, analizując różne teksty kultury. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj wybrane dramaty z ich realizacjami scenicznymi, analizując celowo dobrane utwory.

Porównaj wybrane dramaty z ich realizacjami scenicznymi, analizując celowo dobrane utwory. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj różne ujęcia toposu miłości niemożliwej, analizując celowo dobrane teksty kultury.

Porównaj różne ujęcia toposu miłości niemożliwej, analizując celowo dobrane teksty kultury. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów funkcjonowanie wizji przyszłości w literaturze i w filmie, analizując zagadnienie na wybranych tekstach kultury.

Omów funkcjonowanie wizji przyszłości w literaturze i w filmie, analizując zagadnienie na wybranych tekstach kultury. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów funkcjonowanie obrazu lagrów i łagrów w literaturze i filmie, analizując wybrane przykłady.

Omów funkcjonowanie obrazu lagrów i łagrów w literaturze i filmie, analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przeprowadź analizę porównawczą dzieł literackichi ich adaptacji filmowych na wybranych przykładach.

Przeprowadź analizę porównawczą dzieł literackichi ich adaptacji filmowych na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw funkcjonowanie motywu rycerza w literaturze i malarstwie, analizując wybrane dzieła.

Przedstaw funkcjonowanie motywu rycerza w literaturze i malarstwie, analizując wybrane dzieła. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Początek i koniec – omów różne wizje stworzenia świata i jego zagłady w literaturze i innych dziełach sztuki, analizując wybrane przykłady.

Początek i koniec – omów różne wizje stworzenia świata i jego zagłady w literaturze i innych dziełach sztuki, analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów różne wizerunki anioła, analizując wybrane dzieła literackie, plastyczne i filmowe.

Omów różne wizerunki anioła, analizując wybrane dzieła literackie, plastyczne i filmowe. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj różne ujęcia motywu raju w literaturze i sztuce, analizując wybrane dzieła.

Porównaj różne ujęcia motywu raju w literaturze i sztuce, analizując wybrane dzieła. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przeprowadź analizę porównawczą różnych kreacji Żydów w literaturze i sztuce XIX wieku. Odwołaj się do celowo dobranych utworów.

Przeprowadź analizę porównawczą różnych kreacji Żydów w literaturze i sztuce XIX wieku. Odwołaj się do celowo dobranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw rożne sposoby kreowania obrazu Warszawy w literaturze i sztuce, analizując wybrane przykłady.

Przedstaw rożne sposoby kreowania obrazu Warszawy w literaturze i sztuce, analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów wizję PRL-u w literaturze i w filmie, analizując wybrane dzieła.

Omów wizję PRL-u w literaturze i w filmie, analizując wybrane dzieła. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów różne wyobrażenia Boga w literaturze i malarstwie, analizując wybrane przykłady.

Omów różne wyobrażenia Boga w literaturze i malarstwie, analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Kobieta – anioł czy „puch marny”? Przedstaw różne sposoby kreacji kobiety w literaturze, filmie i malarstwie XX wieku, analizując wybrane przykłady.

Kobieta – anioł czy „puch marny”? Przedstaw różne sposoby kreacji kobiety w literaturze, filmie i malarstwie XX wieku, analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów różne sposoby funkcjonowania motywu matki w literaturze i innych tekstach kultury, analizując wybrane przykłady.

Omów różne sposoby funkcjonowania motywu matki w literaturze i innych tekstach kultury, analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw sposoby kreowania postaci kobiecych, analizując wybrane utwory literackie różnych epok.

Przedstaw sposoby kreowania postaci kobiecych, analizując wybrane utwory literackie różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj różne kreacje człowieka uwikłanegow historię swoich czasów, analizując wybrane dzieła literackie.

Porównaj różne kreacje człowieka uwikłanegow historię swoich czasów, analizując wybrane dzieła literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Ludzie w nieludzkich czasach. Omówróżne postawy i wybory bohaterów podczas II wojny światowej, analizując wybrane utwory literackie.

Ludzie w nieludzkich czasach. Omówróżne postawy i wybory bohaterów podczas II wojny światowej, analizując wybrane utwory literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów wpływ domu rodzinnego na kształtowanie się postaw moralnych bohaterów literackich, analizując wybrane dzieła literackie.

Omów wpływ domu rodzinnego na kształtowanie się postaw moralnych bohaterów literackich, analizując wybrane dzieła literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Samotność – przekleństwo czy wartość?Omów różnorodne ujęcia wizerunku człowieka samotnego w literaturze, analizując celowo dobrane dzieła.

Samotność – przekleństwo czy wartość?Omów różnorodne ujęcia wizerunku człowieka samotnego w literaturze, analizując celowo dobrane dzieła. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj różne sposoby demaskowania w literaturze form, konwenansów, pozorów, analizując wybrane dzieła literackie.

Porównaj różne sposoby demaskowania w literaturze form, konwenansów, pozorów, analizując wybrane dzieła literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw sposoby kreowania świata przedstawionego w literaturze fantasy, analizując wybrane przykłady.

Przedstaw sposoby kreowania świata przedstawionego w literaturze fantasy, analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj różne wizje młodości i dojrzewania w literaturze, analizując wybrane dzieła literackie.

Porównaj różne wizje młodości i dojrzewania w literaturze, analizując wybrane dzieła literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów różnorodne ujęcia tragizmu ludzi zdominowanych przez systemy totalitarne, analizując celowo dobrane utwory z XX wieku.

Omów różnorodne ujęcia tragizmu ludzi zdominowanych przez systemy totalitarne, analizując celowo dobrane utwory z XX wieku. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów niepokoje ludzi schyłku wieków. Dokonajanalizy zjawiska na przykładzie twórczości trzech wybranych autorów.

Omów niepokoje ludzi schyłku wieków. Dokonajanalizy zjawiska na przykładzie twórczości trzech wybranych autorów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przeprowadź analizę porównawczą portretów inteligenta w literaturze. Odwołaj się do celowo dobranych utworów.

Przeprowadź analizę porównawczą portretów inteligenta w literaturze. Odwołaj się do celowo dobranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów różnorodne ujęcia wizerunku małżonków w literaturze, analizując celowo dobrane utwory z XIX wieku.

Omów różnorodne ujęcia wizerunku małżonków w literaturze, analizując celowo dobrane utwory z XIX wieku. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów przyczyny i formy buntu „outsiderów” i „poetów przeklętych” w polskiej poezji współczesnej, analizując wybrane przykłady.

Omów przyczyny i formy buntu „outsiderów” i „poetów przeklętych” w polskiej poezji współczesnej, analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przeprowadź analizę porównawczą obrazów totalitaryzmu w literaturze na wybranych przykładach.

Przeprowadź analizę porównawczą obrazów totalitaryzmu w literaturze na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze, analizując wybrane przykłady z dwóch lub trzech epok.

Omów sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze, analizując wybrane przykłady z dwóch lub trzech epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Witold Gombrowicz wobec „formy polskiej” romantyków. Omów problem, analizując wybrane utwory autora „Trans-Atlantyku”.

Witold Gombrowicz wobec „formy polskiej” romantyków. Omów problem, analizując wybrane utwory autora „Trans-Atlantyku”. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przeprowadź analizę porównawczą dzieł znajdujących się pomiędzy dziennikarstwem a literaturą na wybranych przykładach twórczości Hanny Krall i Ryszarda Kapuścińskiego.

Przeprowadź analizę porównawczą dzieł znajdujących się pomiędzy dziennikarstwem a literaturą na wybranych przykładach twórczości Hanny Krall i Ryszarda Kapuścińskiego. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj sposoby demaskowania mitów, analizując wybrane dzieła Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka.

Porównaj sposoby demaskowania mitów, analizując wybrane dzieła Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów wpływ biografii na kształtowanie twórczości artysty, analizując biografie i dzieła literackie pokolenia Kolumbów.

Omów wpływ biografii na kształtowanie twórczości artysty, analizując biografie i dzieła literackie pokolenia Kolumbów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów różnorodne ujęcia motywu rycerza i walki rycerskiej, analizując przykłady z literatury dwóch lub trzech epok.

Omów różnorodne ujęcia motywu rycerza i walki rycerskiej, analizując przykłady z literatury dwóch lub trzech epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przeprowadź analizę porównawczą literackich obrazów wsi. Odwołaj się do kilku przykładów z dwóch lub trzech epok.

Przeprowadź analizę porównawczą literackich obrazów wsi. Odwołaj się do kilku przykładów z dwóch lub trzech epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Prześledź sposoby kreowania świata przedstawionego w literaturze dawnej i współczesnej, analizując wybrane utwory.

Prześledź sposoby kreowania świata przedstawionego w literaturze dawnej i współczesnej, analizując wybrane utwory. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw różne sposoby kreowania władców w literaturze, analizując wybrane przykłady dwóch lub trzech epok.

Przedstaw różne sposoby kreowania władców w literaturze, analizując wybrane przykłady dwóch lub trzech epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przeprowadź analizę porównawczą obrazów polskiego dworu na przykładach z literatury dwóch lub trzech epok.

Przeprowadź analizę porównawczą obrazów polskiego dworu na przykładach z literatury dwóch lub trzech epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj różne realizacje motywów katastroficznych w literaturze polskiej, analizując wybrane przykłady dwóch lub trzech epok literackich.

Porównaj różne realizacje motywów katastroficznych w literaturze polskiej, analizując wybrane przykłady dwóch lub trzech epok literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw różne sposoby kreowania bohaterów dziecięcych w literaturze, analizując wybrane przykłady.

Przedstaw różne sposoby kreowania bohaterów dziecięcych w literaturze, analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

niedziela, 29 grudnia 2013

Pejzaż romantyczny w poezji i malarstwie. Porównaj ujęcie motywu i jego wymowę na wybranych przykładach.

Pejzaż romantyczny w poezji i malarstwie. Porównaj ujęcie motywu i jego wymowę na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj ujęcie motywu i jego wymowę w wybranych tekstach kultury.

Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj ujęcie motywu i jego wymowę w wybranych tekstach kultury. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Współczesne interpretacje dramatów Williama Szekspira – teatr żywego planu, teatr telewizji, film. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.

Współczesne interpretacje dramatów Williama Szekspira – teatr żywego planu, teatr telewizji, film. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne obrazy wsi polskiej i jej mieszkańców w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.

Różne obrazy wsi polskiej i jej mieszkańców w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Franciszkanizm i jego realizacja w literaturze i sztukach plastycznych. Zaprezentuj różnorodność ujęcia motywu na wybranych tekstach kultury.

Franciszkanizm i jego realizacja w literaturze i sztukach plastycznych. Zaprezentuj różnorodność ujęcia motywu na wybranych tekstach kultury. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Czytane, bo… zakazane. Przybliż kontrowersje dotyczące wybranych przykładów dzieł literackich. Przedstaw wnioski.

Czytane, bo… zakazane. Przybliż kontrowersje dotyczące wybranych przykładów dzieł literackich. Przedstaw wnioski. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Światy nieludzkie w prozie XX wieku – przedstaw sposoby ich kreacji, odwołując się do wybranych utworów

Światy nieludzkie w prozie XX wieku – przedstaw sposoby ich kreacji, odwołując się do wybranych utworów Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw kobiety samotnej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach

Motyw kobiety samotnej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

PRL nasz powszedni – obraz Polski powojennej w utworach współczesnych pisarzy polskich(po 1989 r.)

PRL nasz powszedni – obraz Polski powojennej w utworach współczesnych pisarzy polskich(po 1989 r.) Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Sytuacje skrajne miarą człowieczeństwa. Odnieś się to tego stwierdzenia, argumentując przykładami z literatury

Sytuacje skrajne miarą człowieczeństwa. Odnieś się to tego stwierdzenia, argumentując przykładami z literatury Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

„Władca pierścieni” J.R.R. Tolkiena - fenomen literatury czy zwykła baśń dla dorosłych. Omów zagadnienie, dokonując analizy i interpretacji tekstu powieści Tolkiena.

„Władca pierścieni” J.R.R. Tolkiena - fenomen literatury czy zwykła baśń dla dorosłych. Omów zagadnienie, dokonując analizy i interpretacji tekstu powieści Tolkiena. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Literatura jako forma propagandy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

Literatura jako forma propagandy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Literatura jako skarbiec narodowych tradycji i zwyczajów. Wykaż na wybranych przykładach z literatury polskiej.

Literatura jako skarbiec narodowych tradycji i zwyczajów. Wykaż na wybranych przykładach z literatury polskiej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Polskie tradycje świąteczne w literaturze. Zwróć uwagę przede wszystkim na kulturę stołu i tradycje biesiadowania, prezentując zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.

Polskie tradycje świąteczne w literaturze. Zwróć uwagę przede wszystkim na kulturę stołu i tradycje biesiadowania, prezentując zagadnienie na przykładzie wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Żyć życiem innym niż większość – zaprezentuj wybranych bohaterów literackich idących własną drogą i zanalizuj ich postawy.

Żyć życiem innym niż większość – zaprezentuj wybranych bohaterów literackich idących własną drogą i zanalizuj ich postawy. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Dramat jednostki wpisanej w koło historii - omów temat na podstawie wybranych lektur..

Dramat jednostki wpisanej w koło historii - omów temat na podstawie wybranych lektur.. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Symbolika grobów i mogił oraz ich funkcje w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

Symbolika grobów i mogił oraz ich funkcje w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Rola wizji, snu i proroctwa w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

Rola wizji, snu i proroctwa w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Dom o bielonych ścianach – omów topos domu w literaturze romantyzmu i pozytywizmu

Dom o bielonych ścianach – omów topos domu w literaturze romantyzmu i pozytywizmu Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Losy dzieci i młodzieży podczas II wojny światowej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

Losy dzieci i młodzieży podczas II wojny światowej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne modele małżeństw literackich – porównaj funkcjonowanie motywu i przedstaw wnioski.

Różne modele małżeństw literackich – porównaj funkcjonowanie motywu i przedstaw wnioski. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj sposoby ukazywania problemu ludzkiej samotności w utworach literackich wybranych epok

Porównaj sposoby ukazywania problemu ludzkiej samotności w utworach literackich wybranych epok Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj różne sposoby przedstawiania Holocaustu w literaturze i sztuce.

Porównaj różne sposoby przedstawiania Holocaustu w literaturze i sztuce. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów sposoby kreacji i funkcje postaci ze świata nadprzyrodzonego. Uwzględnij literaturę XIX i/lub XX wieku.

Omów sposoby kreacji i funkcje postaci ze świata nadprzyrodzonego. Uwzględnij literaturę XIX i/lub XX wieku. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zaprezentuj sposoby mówienia o doświadczeniach II wojny światowej w literaturze.

Zaprezentuj sposoby mówienia o doświadczeniach II wojny światowej w literaturze. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Człowiek i władza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

Człowiek i władza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zaprezentuj na wybranych przykładach motywy mitologiczne w literaturze wybranej epoki lub epok.

Zaprezentuj na wybranych przykładach motywy mitologiczne w literaturze wybranej epoki lub epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zaprezentuj wybrane portrety kobiet w literaturze różnych epok, wskaż podobieństwa, różnice i ich przyczyny.

Zaprezentuj wybrane portrety kobiet w literaturze różnych epok, wskaż podobieństwa, różnice i ich przyczyny. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Alternatywne światy literatury fantasy. Przedstaw sposoby ich kreowania i omów funkcje, jakie spełniają.

Alternatywne światy literatury fantasy. Przedstaw sposoby ich kreowania i omów funkcje, jakie spełniają. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Magia i zjawiska nadprzyrodzone w literaturze. Omów funkcje tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów.

Magia i zjawiska nadprzyrodzone w literaturze. Omów funkcje tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zaprezentuj motyw samotności w wielkim mieście i omów jego funkcje w wybranych utworach literackich XIX i/lub XX wieku.

Zaprezentuj motyw samotności w wielkim mieście i omów jego funkcje w wybranych utworach literackich XIX i/lub XX wieku. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przyszłość według pisarzy XX wieku – zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

Przyszłość według pisarzy XX wieku – zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Prowincja jako motyw i temat literacki. omów zagadnienie, wykorzystując różne przykłady z literatury polskiej i/lub obcej.

Prowincja jako motyw i temat literacki. omów zagadnienie, wykorzystując różne przykłady z literatury polskiej i/lub obcej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Biesiady, wesela, bale – przedstaw rolę tych motywów w wybranych utworach literatury polskiej.

Biesiady, wesela, bale – przedstaw rolę tych motywów w wybranych utworach literatury polskiej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego w utworach należących do gatunków science fiction i fantasy.

Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego w utworach należących do gatunków science fiction i fantasy. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach literackich.

Przedstaw różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Folklor jako inspiracja artystów . Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z różnych epok.

Folklor jako inspiracja artystów . Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania tego typu portretów w literaturze i ich funkcje.

Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania tego typu portretów w literaturze i ich funkcje. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Prześledź, jak funkcjonuje motyw Syberii w literaturze polskiej XIX i XX wieku.

Prześledź, jak funkcjonuje motyw Syberii w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wskaż obecność motywów franciszkańskich w literaturze dawnej oraz współczesnej i omów ich znaczenie.

Wskaż obecność motywów franciszkańskich w literaturze dawnej oraz współczesnej i omów ich znaczenie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Dowcip, fraszka, facecja w literaturze staropolskiej i ich związek z obyczajowością epoki. Omów temat, wykorzystując wybrane przykłady literackie.

Dowcip, fraszka, facecja w literaturze staropolskiej i ich związek z obyczajowością epoki. Omów temat, wykorzystując wybrane przykłady literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

„Nie taki diabeł straszny, jak go malują”. Omów sposoby ukazywania i funkcje postaci szatana w wybranych utworach literackich.

„Nie taki diabeł straszny, jak go malują”. Omów sposoby ukazywania i funkcje postaci szatana w wybranych utworach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Sposoby obrazowania „ładu świata” w literaturze różnych epok. Zaprezentuj temat, przywołując wybrane przykłady literackie.

Sposoby obrazowania „ładu świata” w literaturze różnych epok. Zaprezentuj temat, przywołując wybrane przykłady literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zaprezentuj rolę opisów przyrody w przedstawianiu stanów emocjonalnych wybranych bohaterów literackich.

Zaprezentuj rolę opisów przyrody w przedstawianiu stanów emocjonalnych wybranych bohaterów literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj sposoby kreowania świata przedstawionego w XIX-wiecznej powieści realistycznej i w powieści realizmu socjalistycznego (socrealizmu).

Porównaj sposoby kreowania świata przedstawionego w XIX-wiecznej powieści realistycznej i w powieści realizmu socjalistycznego (socrealizmu). Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przyroda wiosenna/ letnia/ jesienna/ zimowa (do wyboru). Przedstaw różne sposoby jej opisywania w wybranych utworach literackich.

Przyroda wiosenna/ letnia/ jesienna/ zimowa (do wyboru). Przedstaw różne sposoby jej opisywania w wybranych utworach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw sposoby kreowania bohatera negatywnego, tzw. „czarnego charakteru” w literaturze XIX i/lub XX wieku.

Przedstaw sposoby kreowania bohatera negatywnego, tzw. „czarnego charakteru” w literaturze XIX i/lub XX wieku. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Matka jako podmiot i bohater liryczny. Przedstaw sposób funkcjonowania i rolę tego motywu w poezji polskiej.

Matka jako podmiot i bohater liryczny. Przedstaw sposób funkcjonowania i rolę tego motywu w poezji polskiej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw sposoby ujęcia i funkcje motywu powrotu, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Przedstaw sposoby ujęcia i funkcje motywu powrotu, odwołując się do wybranych utworów literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

piątek, 27 grudnia 2013

Przedstaw w oparciu o wybrane utwory, jak poezja ocenia wiek XX.

Przedstaw w oparciu o wybrane utwory, jak poezja ocenia wiek XX. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne obrazy współczesnej wsi polskiej utrwalone w literaturze po II wojnie światowej. Prześledź temat w oparciu o wybrane teksty literackie.

Różne obrazy współczesnej wsi polskiej utrwalone w literaturze po II wojnie światowej. Prześledź temat w oparciu o wybrane teksty literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw motyw powrotu do kraju lat dziecinnych w literaturze polskiej XIX i/lub XX wieku.

Przedstaw motyw powrotu do kraju lat dziecinnych w literaturze polskiej XIX i/lub XX wieku. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Co o wpływie miłości na osobowość człowieka mówi literatura? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do literatury wybranych epok.

Co o wpływie miłości na osobowość człowieka mówi literatura? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do literatury wybranych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Ukaż rolę, jaką odgrywa literatura piękna w rozwoju i popularyzowaniu myśli filozoficznej. Wykorzystaj utwory z XIX i/lub XX wieku.

Ukaż rolę, jaką odgrywa literatura piękna w rozwoju i popularyzowaniu myśli filozoficznej. Wykorzystaj utwory z XIX i/lub XX wieku. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów przyczyny strachu i rolę tego uczucia w życiu bohaterów literackich. Wykorzystaj wybrane utwory.

Omów przyczyny strachu i rolę tego uczucia w życiu bohaterów literackich. Wykorzystaj wybrane utwory. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory.

Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Lekarz jako bohater literacki. Scharakteryzuj różne portrety i omów funkcje tego typu postaci w wybranych tekstach literackich.

Lekarz jako bohater literacki. Scharakteryzuj różne portrety i omów funkcje tego typu postaci w wybranych tekstach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Topika miłości w liryce kobiecej na przestrzeni wieków. Scharakteryzuj poetyckie sposoby wyrażania uczuć w wybranych utworach różnych epok.

Topika miłości w liryce kobiecej na przestrzeni wieków. Scharakteryzuj poetyckie sposoby wyrażania uczuć w wybranych utworach różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Losy polskiego emigranta jako temat literatury XIX i XX wieku. Przedstaw i porównaj sposób ukazywania tego motywu w wybranych utworach.

Losy polskiego emigranta jako temat literatury XIX i XX wieku. Przedstaw i porównaj sposób ukazywania tego motywu w wybranych utworach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Metropolie realistów i naturalistów. Przedstaw rolę, jaką odgrywa miasto w powieściach wielkich twórców tych dwóch nurtów.

Metropolie realistów i naturalistów. Przedstaw rolę, jaką odgrywa miasto w powieściach wielkich twórców tych dwóch nurtów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

W poszukiwaniu straconego czasu. Porównaj różne ujęcia tematu powrotu do przeszłości w wybranych utworach literackich.

W poszukiwaniu straconego czasu. Porównaj różne ujęcia tematu powrotu do przeszłości w wybranych utworach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Bóg, świat i człowiek widziani oczyma poetów różnych epok. Zaprezentuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów.

Bóg, świat i człowiek widziani oczyma poetów różnych epok. Zaprezentuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów cechy gatunkowe bajki i wskaż funkcje, jakie ona spełniała. Odwołaj się do przykładów z wybranych epok.

Omów cechy gatunkowe bajki i wskaż funkcje, jakie ona spełniała. Odwołaj się do przykładów z wybranych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Poeta naucza – na wybranych przez siebie przykładach pokaż, jak pojmują dydaktyczne funkcje literatury poeci współcześni.

Poeta naucza – na wybranych przez siebie przykładach pokaż, jak pojmują dydaktyczne funkcje literatury poeci współcześni. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zaprezentuj motyw walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury polskiej i/lub obcej.

Zaprezentuj motyw walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury polskiej i/lub obcej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Na czym polega ewolucja powieści jako gatunku literackiego? Przedstaw wnioski wynikające z analizy wybranych utworów literatury polskiej i/lub obcej

Na czym polega ewolucja powieści jako gatunku literackiego? Przedstaw wnioski wynikające z analizy wybranych utworów literatury polskiej i/lub obcej Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Na wybranych przykładach literackich ukaż powroty do ideałów literatury renesansu.

Na wybranych przykładach literackich ukaż powroty do ideałów literatury renesansu. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przeanalizuj sposoby kreacji postaci Żydów w literaturze polskiej XIX lub XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.

Przeanalizuj sposoby kreacji postaci Żydów w literaturze polskiej XIX lub XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Na wybranych przykładach literackich omów problem relacji między ojcami i synami.

Na wybranych przykładach literackich omów problem relacji między ojcami i synami. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Portret polskiego inteligenta w literaturze XIX i/lub XX wieku. Zaprezentuj wnioski płynące z analizy wybranych utworów.

Portret polskiego inteligenta w literaturze XIX i/lub XX wieku. Zaprezentuj wnioski płynące z analizy wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj sposoby kreacji zbuntowanych bohaterów literackich w wybranych utworach.

Porównaj sposoby kreacji zbuntowanych bohaterów literackich w wybranych utworach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw, jaką funkcję w kreacji bohaterów literackich ukrywających swoją tożsamość pełnią kostium, maska, przebranie. Wykorzystaj wybrane utwory literackie.

Przedstaw, jaką funkcję w kreacji bohaterów literackich ukrywających swoją tożsamość pełnią kostium, maska, przebranie. Wykorzystaj wybrane utwory literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Historia jako element akcji utworu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich różnych epok.

Historia jako element akcji utworu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach literackich. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach literackich. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw funkcje symbolu w wybranych utworach literackich XIX i/lub XX wieku.

Przedstaw funkcje symbolu w wybranych utworach literackich XIX i/lub XX wieku. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Co o wpływie cierpienia na osobowość człowieka mówi literatura różnych epok? Odpowiadając na pytanie, odwołaj się do wybranych utworów.

Co o wpływie cierpienia na osobowość człowieka mówi literatura różnych epok? Odpowiadając na pytanie, odwołaj się do wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Na wybranych przykładach literackich wskaż cechy charakterystyczne dla kreacji bohaterów romantycznych.

Na wybranych przykładach literackich wskaż cechy charakterystyczne dla kreacji bohaterów romantycznych. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zbrodniarz jako bohater literacki. Porównaj różne kreacje takich bohaterów.

Zbrodniarz jako bohater literacki. Porównaj różne kreacje takich bohaterów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.

Porównaj różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Rewizja narodowych mitów w wybranych utworach literackich. Rozważ problem, odwołując się do tekstów XIX i/lub XX wieku.

Rewizja narodowych mitów w wybranych utworach literackich. Rozważ problem, odwołując się do tekstów XIX i/lub XX wieku. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Skonfrontuj różne interpretacje literackie wybranego powstania, wykorzystując odpowiednie przykłady.

Skonfrontuj różne interpretacje literackie wybranego powstania, wykorzystując odpowiednie przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj sposoby ukazywania ułomności ludzkiej natury w komediach różnych epok.. odwołaj się do wybranych przykładów.

Porównaj sposoby ukazywania ułomności ludzkiej natury w komediach różnych epok.. odwołaj się do wybranych przykładów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wielcy twórcy romantyczni wielbicielami „małej ojczyzny”. Porównaj różnorodność ujęcia motywu, odwołując się do wybranych utworów.

Wielcy twórcy romantyczni wielbicielami „małej ojczyzny”. Porównaj różnorodność ujęcia motywu, odwołując się do wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zaprezentuj na wybranych przykładach, jak funkcjonuje w polskiej literaturze XIX i/lub XX wieku motyw szlacheckiego dworku.

Zaprezentuj na wybranych przykładach, jak funkcjonuje w polskiej literaturze XIX i/lub XX wieku motyw szlacheckiego dworku. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Porównaj sposoby obecności egzystencjalnych niepokojów w literaturze wybranych epok.

Porównaj sposoby obecności egzystencjalnych niepokojów w literaturze wybranych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Rozważ funkcje motywu Apokalipsy w literaturze XX wieku, odwołując się do wybranych utworów.

Rozważ funkcje motywu Apokalipsy w literaturze XX wieku, odwołując się do wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Porównaj, zestawiając wybrane utwory.

Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Porównaj, zestawiając wybrane utwory. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Mit o Prometeuszu i jego literacki przetworzenia. Porównaj różne jego realizacje w wybranych utworach.

Mit o Prometeuszu i jego literacki przetworzenia. Porównaj różne jego realizacje w wybranych utworach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wskaż motywy antyczne i omów sposoby ich funkcjonowania w poezji polskiej wybranej epoki.

Wskaż motywy antyczne i omów sposoby ich funkcjonowania w poezji polskiej wybranej epoki. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wskaż motywy biblijne i omów sposoby ich funkcjonowania w wybranych polskich dramatach.

Wskaż motywy biblijne i omów sposoby ich funkcjonowania w wybranych polskich dramatach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Literatura i film obrazujące duchowy portret człowieka końca XIX wieku. Omów na wybranych przykładach.

Literatura i film obrazujące duchowy portret człowieka końca XIX wieku. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Sąd ostateczny jako motyw w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne jego ujęcia analizując wybrane przykłady.

Sąd ostateczny jako motyw w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne jego ujęcia analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wieś polska w literaturze i malarstwie. Zanalizuj funkcjonowanie motywu odwołując się do utworów różnych epok.

Wieś polska w literaturze i malarstwie. Zanalizuj funkcjonowanie motywu odwołując się do utworów różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Groteskowy obraz świata. Zaprezentuj sposoby jego kreacji w różnych tekstach kultury.

Groteskowy obraz świata. Zaprezentuj sposoby jego kreacji w różnych tekstach kultury. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Bunt wobec tradycji. Przedstaw jego przejawy oraz funkcje w różnych tekstach kultury.

Bunt wobec tradycji. Przedstaw jego przejawy oraz funkcje w różnych tekstach kultury. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów sposoby funkcjonowania konwencji baśniowej w literaturze XX wieku .Zaprezentuj na wybranych przykładach.

Omów sposoby funkcjonowania konwencji baśniowej w literaturze XX wieku .Zaprezentuj na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu Apokalipsy we współczesnej poezji polskiej.

Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu Apokalipsy we współczesnej poezji polskiej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Na podstawie wybranych utworów przedstaw sposoby funkcjonowania w literaturze zwyczajów i obrzędów ludowych.

Na podstawie wybranych utworów przedstaw sposoby funkcjonowania w literaturze zwyczajów i obrzędów ludowych. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

wtorek, 24 grudnia 2013

Różne ujęcia polskich klęsk i zwycięstw historycznych w literaturze i sztukach plastycznych. Zanalizuj przykłady dzieł.

Różne ujęcia polskich klęsk i zwycięstw historycznych w literaturze i sztukach plastycznych. Zanalizuj przykłady dzieł. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw kłamstwa w literaturze. Omów temat analizując wybrane przykłady.

Motyw kłamstwa w literaturze. Omów temat analizując wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

O czym śnili bohaterowie literaccy? Omów temat na podstawie wybranych powieści różnych epok.

O czym śnili bohaterowie literaccy? Omów temat na podstawie wybranych powieści różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wierność i zdrada w literaturze. Omów obecność tych motywów na wybranych przykładach.

Wierność i zdrada w literaturze. Omów obecność tych motywów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

„To Tristan, to Izolda, tylko czasy inne…” – zanalizuj i zinterpretuj wybrane wątki miłosne w literaturze różnych epok.

„To Tristan, to Izolda, tylko czasy inne…” – zanalizuj i zinterpretuj wybrane wątki miłosne w literaturze różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Analizując wybrane teksty literackie omów motyw nieszczęśliwego dzieciństwa.

Analizując wybrane teksty literackie omów motyw nieszczęśliwego dzieciństwa. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zakończenie utworu literackiego. Rozważ funkcje finałów wybranych dzieł literackich.

Zakończenie utworu literackiego. Rozważ funkcje finałów wybranych dzieł literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Obrzędy, tradycje i święta – omów ich rolę na wybranych przykładach literackich.

Obrzędy, tradycje i święta – omów ich rolę na wybranych przykładach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Fenomen wiecznej aktualności utworów W. Szekspira. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych dramatów.

Fenomen wiecznej aktualności utworów W. Szekspira. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych dramatów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw walki dobra ze złem. Omów temat, analizując przykłady ze współczesnej literatury fantastycznej.

Motyw walki dobra ze złem. Omów temat, analizując przykłady ze współczesnej literatury fantastycznej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Odbicie problemów współczesnego świata w twórczości ulubionego pisarza wybranej epoki. Zanalizuj wybrane dzieła literackie.

Odbicie problemów współczesnego świata w twórczości ulubionego pisarza wybranej epoki. Zanalizuj wybrane dzieła literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Kodeks etyczny wpisany w utwory poetyckie Zbigniewa Herberta. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

Kodeks etyczny wpisany w utwory poetyckie Zbigniewa Herberta. Przedstaw temat na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Pielgrzym, wędrowiec, tułacz – jako motyw literacki. Przedstaw na wybranych przykładach.

Pielgrzym, wędrowiec, tułacz – jako motyw literacki. Przedstaw na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Życie jest teatrem a człowiek jest aktorem. Jak ten motyw funkcjonuje w literaturze? Przeanalizuj wybrane utwory.

Życie jest teatrem a człowiek jest aktorem. Jak ten motyw funkcjonuje w literaturze? Przeanalizuj wybrane utwory. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Miasto jako przestrzeń literacka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

Miasto jako przestrzeń literacka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne role poety. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze.

Różne role poety. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Samotność jako jedno z ludzkich doświadczeń i temat utworów literackich. Przedstaw jej odmiany na wybranych przykładach.

Samotność jako jedno z ludzkich doświadczeń i temat utworów literackich. Przedstaw jej odmiany na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Jak bohaterowie literaccy rozumieją pojęcie honoru? Zaprezentuj problem na wybranych przykładach.

Jak bohaterowie literaccy rozumieją pojęcie honoru? Zaprezentuj problem na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne ujęcia motywu zdrady. Omów na przykładach dzieł literackich z różnych epok.

Różne ujęcia motywu zdrady. Omów na przykładach dzieł literackich z różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Narrator w epice i jego różne funkcje. Zanalizuj temat na wybranych przykładach literackich.

Narrator w epice i jego różne funkcje. Zanalizuj temat na wybranych przykładach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich, jego dosłowny i przenośny sens. Omów zagadnienie, analizując odpowiednie przykłady z literatury.

Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich, jego dosłowny i przenośny sens. Omów zagadnienie, analizując odpowiednie przykłady z literatury. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok. Omów zagadnienie, analizując postawy wybranych postaci.

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok. Omów zagadnienie, analizując postawy wybranych postaci. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Jaki obraz młodego pokolenia kreuje polska literatura różnych epok? Omów na wybranych przykładach dzieł.

Jaki obraz młodego pokolenia kreuje polska literatura różnych epok? Omów na wybranych przykładach dzieł. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

„Inny świat” obłąkanych w literaturze. Omów motyw szaleństwa na wybranych przykładach literackich.

„Inny świat” obłąkanych w literaturze. Omów motyw szaleństwa na wybranych przykładach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw rozstania w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.

Motyw rozstania w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Symbolika drzewa w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

Symbolika drzewa w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw temat na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Powroty do kraju lat dziecinnych. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury.

Powroty do kraju lat dziecinnych. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Współczesna poezja polska jako wyraz doświadczeń, przeżyć i niepokojów pokolenia powojennego. Omów zagadnienie, analizując wybrane wiersze.

Współczesna poezja polska jako wyraz doświadczeń, przeżyć i niepokojów pokolenia powojennego. Omów zagadnienie, analizując wybrane wiersze. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Konflikt jednostki ze społeczeństwem i ze sobą w twórczości Stefana Żeromskiego na podstawie wybranych utworów.

Konflikt jednostki ze społeczeństwem i ze sobą w twórczości Stefana Żeromskiego na podstawie wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Literatura współczesna odbiciem różnorodnych postaw człowieka w sytuacji zagrożenia. Przedstaw na wybranych przykładach.

Literatura współczesna odbiciem różnorodnych postaw człowieka w sytuacji zagrożenia. Przedstaw na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Jakie wartości uniwersalne odnajdujesz w twórczości swojego ulubionego poety lub prozaika. Zanalizuj wybrane dzieła.

Jakie wartości uniwersalne odnajdujesz w twórczości swojego ulubionego poety lub prozaika. Zanalizuj wybrane dzieła. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Literatura faktu. Zanalizuj i zinterpretuj to zjawisko kulturowe XX wieku na wybranych przykładach.

Literatura faktu. Zanalizuj i zinterpretuj to zjawisko kulturowe XX wieku na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Słynne pojedynki w literaturze różnych epok. Porównaj sposoby ich przedstawienia w wybranych utworach.

Słynne pojedynki w literaturze różnych epok. Porównaj sposoby ich przedstawienia w wybranych utworach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok literackich. Omów, analizując wybrane utwory.

Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok literackich. Omów, analizując wybrane utwory. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Bohater romantyczny w nieromantycznych epokach. Zanalizuj wybrane przykłady z literatury.

Bohater romantyczny w nieromantycznych epokach. Zanalizuj wybrane przykłady z literatury. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok na przykładzie wybranych utworów literackich.

Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok na przykładzie wybranych utworów literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Pieniądz – źródło sukcesu czy klęski bohaterów literackich? Omów problem na podstawie wybranych dzieł.

Pieniądz – źródło sukcesu czy klęski bohaterów literackich? Omów problem na podstawie wybranych dzieł. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów tragizm ludzkiej egzystencji w lagrach i łagrach na przykładach literatury faktu.

Omów tragizm ludzkiej egzystencji w lagrach i łagrach na przykładach literatury faktu. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Relacje między rodzicami i dziećmi w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj wybranych bohaterów i nazwij łączące ich uczucia.

Relacje między rodzicami i dziećmi w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj wybranych bohaterów i nazwij łączące ich uczucia. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Literackie definicje domu. Omów temat, analizując wybrane przykłady dzieł.

Literackie definicje domu. Omów temat, analizując wybrane przykłady dzieł. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw historię dramatu jako gatunku literackiego, analizując wybrane przykłady dzieł literackich.

Przedstaw historię dramatu jako gatunku literackiego, analizując wybrane przykłady dzieł literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Obrazy literackich małżeństw – zaprezentuj wybrane przykłady.

Obrazy literackich małżeństw – zaprezentuj wybrane przykłady. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Samotność jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury pięknej.

Samotność jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury pięknej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw wątki utopijne w wybranych dziełach literackich.

Przedstaw wątki utopijne w wybranych dziełach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Analizując celowo dobrane utwory polskie i obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku.

Analizując celowo dobrane utwory polskie i obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Rola tytułu i motta w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.

Rola tytułu i motta w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Sposoby wykorzystania motywu tyrtejskiego w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

Sposoby wykorzystania motywu tyrtejskiego w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w wybranych dziełach literatury powszechnej i polskiej.

Przedstaw topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w wybranych dziełach literatury powszechnej i polskiej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zaprezentuj związek wybranych dzieł literackich z epoką, w której powstały.

Zaprezentuj związek wybranych dzieł literackich z epoką, w której powstały. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

piątek, 20 grudnia 2013

Omów sposób funkcjonowania motywu przemijania w wybranych utworach literackich.

Omów sposób funkcjonowania motywu przemijania w wybranych utworach literackich. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.

Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Obraz rzeczywistości w systemie totalitarnym. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.

Obraz rzeczywistości w systemie totalitarnym. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne sposoby funkcjonowania mitologii (greckiej i rzymskiej) w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.

Różne sposoby funkcjonowania mitologii (greckiej i rzymskiej) w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Na wybranych przykładach dzieł literackich zaprezentuj różne wizerunki ludzi, którzy zrobili karierę i porównaj ich drogi do sukcesu.

Na wybranych przykładach dzieł literackich zaprezentuj różne wizerunki ludzi, którzy zrobili karierę i porównaj ich drogi do sukcesu. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Krainy szczęścia w literaturze różnych epok – ich sposób kreowania i funkcje. Omów temat na wybranych przykładach.

Krainy szczęścia w literaturze różnych epok – ich sposób kreowania i funkcje. Omów temat na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Wizerunek ludzi sprawujących władzę (wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej).

Wizerunek ludzi sprawujących władzę (wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej). Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Dworek szlachecki i ziemiański jako przestrzeń literacka. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory literackie.

Dworek szlachecki i ziemiański jako przestrzeń literacka. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory literackie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Konflikty pokoleniowe w literaturze polskiej. Scharakteryzuj na przykładach bohaterów wybranych epok.

Konflikty pokoleniowe w literaturze polskiej. Scharakteryzuj na przykładach bohaterów wybranych epok. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Portret wiernego sługi w literaturze polskiej – przedstaw na wybranych przykładach.

Portret wiernego sługi w literaturze polskiej – przedstaw na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Przedstaw wizerunek Sarmaty w wybranych utworach literatury XVII -, XVIII -,XIX - wiecznej.

Przedstaw wizerunek Sarmaty w wybranych utworach literatury XVII -, XVIII -,XIX - wiecznej. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Sylwetki wielkich kobiet w literaturze i filmie. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł.

Sylwetki wielkich kobiet w literaturze i filmie. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Najciekawsze realizacje motywu walki w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.

Najciekawsze realizacje motywu walki w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Odmienne stany świadomości w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.

Odmienne stany świadomości w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Metamorfoza bohatera w utworach literackich i filmowych. Omów temat na wybranych przykładach.

Metamorfoza bohatera w utworach literackich i filmowych. Omów temat na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw szaleńca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.

Motyw szaleńca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw wędrówki w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych tekstach kultury.

Motyw wędrówki w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych tekstach kultury. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Różne oblicza wampiryzmu Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich, malarskich i filmowych.

Różne oblicza wampiryzmu Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich, malarskich i filmowych. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Problemy ludzi młodych w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.

Problemy ludzi młodych w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Od Adama do Batmana. Różne kreacje mężczyzn w literaturze, filmie i mass mediach. Omów temat na wybranych przykładach.

Od Adama do Batmana. Różne kreacje mężczyzn w literaturze, filmie i mass mediach. Omów temat na wybranych przykładach.

Magia i fantastyka w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.

Magia i fantastyka w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zbrodnia i jej konsekwencje. Omów temat na wybranych przykładach literackich i filmowych.

Zbrodnia i jej konsekwencje. Omów temat na wybranych przykładach literackich i filmowych. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Zniewolenie jednostki w systemach totalitarnych. Omów temat na wybranych przykładach literackich i filmowych.

Zniewolenie jednostki w systemach totalitarnych. Omów temat na wybranych przykładach literackich i filmowych. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw wsi w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.

Motyw wsi w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Pożegnania w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach

Pożegnania w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Powstania narodowe w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

Powstania narodowe w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Duchy, zjawy, wampiry – omów ich rolę i funkcję w literaturze i filmie.

Duchy, zjawy, wampiry – omów ich rolę i funkcję w literaturze i filmie. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Odwołując się do wybranych przykładów z literatury, malarstwa i filmu, omów obraz getta żydowskiego i zagłady Żydów.

Odwołując się do wybranych przykładów z literatury, malarstwa i filmu, omów obraz getta żydowskiego i zagłady Żydów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Omów wizerunek szaleńca, odmieńca i geniusza, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.

Omów wizerunek szaleńca, odmieńca i geniusza, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com

Motyw pojedynku w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

Motyw pojedynku w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł. Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: maturaustna2013@gmail.com